Delårsrapport januari-september 2000

Report this content

Delårsrapport januari-september 2000 Stark licenstillväxt med 46 procent ¤ Licensintäkterna ökade väsentligt under perioden som ett resultat av en ökad konkurrenskraft och en fort-satt stigande efterfråga av kompletta e-collaborationlösningar. Ökningen av licensintäkterna uppgick under tredje kvartalet till 46 procent. Under kvartalet uppgick licensintäkterna till 151 MSEK (104). För årets förs-ta nio månader uppgick licensintäkterna till 620 MSEK (503), motsvarande 23 procents tillväxt. ¤ Periodens framgångsrika produktutvecklingsarbete, för att skapa ett komplett utbud av komponenter inom e-collaboration, har resulterat i att produktpositionen är starkare än någonsin tidigare. ¤ Under senare delen av tredje kvartalet skedde en förbättring av beläggningsläget, varmed konsultmarginalen för årets första nio månader uppgick till 7 procent. Konsultmarginalen är dock fortsatt otillfredsställande. ¤ Omsättningen under årets första nio månader uppgick till 2 230 MSEK (2 182) vilket är en ökning med 2 procent. Under tredje kvartalet minskade nettoomsättningen med 3 procent och uppgick till 624 MSEK (643). ¤ Rörelseresultatet uppgick till -319 MSEK (-259) under årets första nio månader och till -146 MSEK (-130) under tredje kvartalet. ¤ Vi förväntar oss en fortsatt markant tillväxt av licensförsäljningen och successivt förbättrade konsultmargina-ler. Det kommer under de närmaste kvartalen att ske inom befintlig kostnadsstruktur varför den positiva effekten på rörelseresultatet kommer att bli betydande. ¤ För att bibehålla en hög finansiell beredskap inför en väntad stark tillväxt har styrelsen beslutat att föreslå en extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission under första halvåret 2001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01280/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar