Extra bolagsstämma i Intentia International AB tillstyrkte förändring av konvertibelvillkor

Extra bolagsstämma i Intentia International AB tillstyrkte förändring av konvertibelvillkor Stockholm, Sverige -Intentia International AB (publ). (XSSE: INT B) meddelar att den extra bolagstämman i Intentia International AB (publ) i enlighet med styrelsens förslag till beslut den 31 oktober 2001 om förändring av villkoren för det av bolaget upptagna konvertibla förlagslånet om 100 miljoner EUR idag beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta · att den nuvarande konverteringskursen om 244,48 SEK vid fast växelkurs om 8,72 sänks till 130 SEK vid motsvarande växelkurs, · om ändring av förfallodagen för förlagslånet från den15 juli 2004 till den 15 juli 2006, · att förtidsinlösen ska kunna ske av Intentia om Intentia-aktien under 20 börsdagar handlas för 108 % av konverteringskursen. De beslutade villkorsändringarna avseende löptid och konverteringskurs kommer endast att genomföras om en tillräcklig majoritet av konvertibelinnehavarna röstar för ändringarna enligt villkoren för förlagslånet. Dessutom beslutades att högst 6 400 000 aktier av serie B på vardera nominellt 10 SEK ska emitteras och kunna tecknas av innehavare av konvertibla skuldebrev. De konvertibelinnehavare som väljer att konvertera till aktier förbinder sig att rösta för ovan nämnda ändring i konvertibelvillkoren. Betalning ska ske genom kvittning av fordran enligt skuldebreven. De nya aktierna emitteras till en kurs motsvarande 6,25 EUR per aktie. Varje teckningsberättigad ska vara garanterad en tilldelning av aktier motsvarande 40 % av det sammanlagda nominella beloppet för skuldebrev som respektive teckningsberättigad innehar. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Algkvist VD och koncernchef Telefon: +46-8-5552 5605 Fax: +46-8-5552 5999 e-post: bjorn.algkvist@intentia.se Håkan Gyrulf vice VD och ekonomi- & finansdirektör Telefon: +46-8-5552 5825 Fax: +46-8-5552 5999 e-post: hakan.gyrulf@intentia.se Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för collaboration. Vårt mål är att bli den största leverantören av lösningar för collaboration genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom collaboration för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar customer relationship management (CRM), enterprise management (ENM), supply chain management (SCM), business performance measurement (BPM), e-business och value chain collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00760/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00760/bit0001.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar