Intentia har fått uppdraget att bygga den första globala B2B e-collaboration...

Intentia har fått uppdraget att bygga den första globala B2B e- collaborationportalen för den internationella varvsindustrin TRIBON Solutions AB (f d Kockums Computer Systems) väljer Intentia som strategisk partner när man lanserar en ny global marknadsplats för varvsindustrin. Ordervärdet är 20 miljoner kronor. Lösningen som bygger på Intentias Javabaserade teknologi, Movex NextGen på UNIX, ska levereras under hösten med Sun Solaris och Oracle som plattform. Portalen ska effektivisera hela inköpsprocessen, så kallad e-procurement, inom fartygstillverkning och är den första i sitt slag. Marknadspotentialen utgörs idag av de drygt 400 varv och drygt 6 000 underleverantörer som finns på världsmarknaden. TRIBON Solutions AB har redan börjat införsäljningen och har hittills undertecknat viljeförklaringsbrev (letter of intent) med ett 30-tal parter i Europa, Asien och Nordamerika. TRIBON Solutions AB har under 25 års tid utvecklat ett CAD/CAM system för fartygstillverkning och har idag drygt 40 procent av den totala världsmarknaden. "Intentia har den bästa kompetensen och förståelsen för hur förädlingskedjan i branschen fungerar och har lång erfarenhet av e- businesslösningar intimt integrerade med affärssystem", säger Rikard Roth, Vice President, TRIBON Solutions AB. "I samband med vår strategiska utveckling och ompositionering känns det tryggt att ha Intentia som strategisk samarbetspartner", säger Lennart Olson, VD för TRIBON Solutions AB. "Vi gör en stor investering för att utveckla vår position som världsledande leverantör av system för varvsindustrin. I och med detta, där första steget är så kallad e- procurement (inköp över Internet), är vi en mer komplett leverantör och får därmed en starkare marknadsposition", säger Lennart Olson vidare. "Vi är mycket glada och stolta för att vi i knivskarp konkurrens med ledande webbkonsulter och andra leverantörer av affärssystem har fått förtroendet att leverera en komplett e-handelslösning baserad på vår Javateknologi, Movex NextGen ", säger Roland Person, vice VD, Intentia Consulting Sverige. "Förutom att vi kunde tillgodose kundens krav avseende funktionalitet och kompetens så var en avgörande orsak till att vi vann affären det faktum att vi nu kan leverera Movex NextGen på Sun Solaris UNIX platform med Oracle som databas", avslutar Roland Persson. För ytterligare information kontakta: Lennart Olson Verkställande direktör TRIBON Solutions AB Tel. +46-40-10 34 55 Roland Persson Vice VD, Intentia Consulting Sverige Tel. +46-40-660 38 09 roland.persson@intentia.se Thomas Ahlerup Informationschef Intentia International AB Tel. +46-8-5552 5766 Mobil. +46-708-545 666 thomas.ahlerup@intentia.se Om TRIBON Solutions AB TRIBON är ett integrerat design- och informationssystem för varvs- och offshoreindustrin. TRIBON:s applikationer omfattar alla aspekter på designprocessen, från den första utformningen till produktion, inklusive avancerade funktioner för montering och tillverkning av fartyg samt kontoll av materialflödet. Design- och informationssystem från TRIBON Solutions finns hos mer än 270 skeppsvarv och designkontor över hela världen. Sammanlagt står dessa företag för design och tillverkning av mer än en tredjedel av alla fartyg i den globala orderboken för fartygsbyggnation. Denna stora kundbas ger ständigt upphov till nya idéer och projekt för att förbättra TRIBON- systemet. Besök TRIBON på www.tribon.com Om Intentia International AB (publ). Intentia International AB förutsåg redan för flera år sedan vilka behov som skulle uppstå i den nya e-ekonomin och inriktade sitt arbete på att kunna uppfylla de behoven. Intentia har utvecklat sin produkt Movex från ett traditionellt affärssystem till en fullständig lösning för e- collaboration som kan hantera alla krav som ställs av den nya ekonomin. Movex ger Intentias kunder nyckeln till framgång, med applikationer för Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Planning & Execution (SCPE), Partner Relationship Management (PRM), Business Performance Management (BPM) och e-business. Intentia är väl positionerat för att uppfylla marknadens behov när "e" (electronic) utvecklas till "c" (collaboration) och tillfredsställer sina kunders behov med en global organisation på över 3 800 anställda som arbetar med mer än 3 500 kunder i över 40 länder. Intentia är noterat på Stockholms fondbörs O-lista under beteckningen INT B. Besök Intentia på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00910/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar