Intentia rapporterar stark tillväxt på den japanska marknaden

Report this content

Intentia rapporterar stark tillväxt på den japanska marknaden Stockholm, Sverige och Tokyo, Japan-Intentia International AB (publ). (XSSE: INT B) rapporterar stark tillväxt i Japan för de första tre kvartalen av 2000, med en tillväxt i licensintäkter överstigande 500 procent. Hittills i år har Intentia Japan ökat sin kundstock med nära 50 procent. "Jag tror att den största anledningen till vår framgång under året är att vi erbjuder den japanska marknaden en världsledande lösning för e-collaboration, kombinerad med vårt fasta beslut att stanna på marknaden, även när det är oroliga tider," säger Anders Hellemark, President, Intentia Asia Pacific. Anders Hellemark fortsätter, "Ett par av de mest positiva händelserna under året, förutom vår övergripande starka tillväxt, är att vi under de första nio månaderna har tecknat två betydande affärsavtal, med sammanlagda licensintäkter på nära 2 miljoner dollar. Intentia har blivit en viktig aktör på den japanska marknaden, vilket skapar en stark position för oss även i större affärer." De två stora kontrakten som tecknades under de första nio månaderna i år, innebär implementering av Intentias lösning för e-collaboration, Movex, på Nachi-Fujikoshi Corporation och Nichimen Infinity Inc. Nachi-Fujikoshi Corporation, som grundades 1928, har en årlig omsättning på USD 1 130 miljoner och 3 600 anställda. Företagets huvudsakliga produkter är skärande och formande verktyg, ultra-precisionsmaskiner, kullager, hydraulisk utrustning, automatiserade delar och robotar. Nichimen Infinity Inc. är en tillverkare av fritidskläder associerad med varumärket McGregor, har en årlig omsättning på USD 200 miljoner och drygt 700 anställda. Intentia Japan har stadigt ökat sina affärer i Japan, både direkt och genom expansionen av ett lokalt nätverk av affärspartners. En av nycklarna till framgången i Japan är just Intentia Japans starka lokala partnerskap. Ett exempel på dessa är samarbetet med CSI, grundat av CSK och IBM Japan, OGIS, ägt av Osaka Gas samt JMAS, dataverksamheten inom Japan Management Association. "Intentia har ett långsiktigt synsätt på våra satsningar i Japan, vilket all erfarenhet visar är den enda vägen för att bli framgångsrik i Japan. Nu när vi ser att marknaden har börjat växa igen, kommer våra investeringar att börja ge effekt och utnyttjandet av vår organisation blir mera effektivt," avslutar Anders Hellemark. Björn Algkvist, VD, Intentia International, kommenterar utvecklingen på den japanska marknaden: "Japan är en av de största potentiella marknaderna i världen för lösningar inom e-business och e-collaboration och Intentia Japan är mycket välpositionerat för att kunna dra maximal nytta av det." För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Hellemark President Intentia Asia Pacific Telefon: +81 3 5575 2424 e-post: anders.hellemark@intentia.co.jp Thomas Ahlerup Informationschef Intentia International AB Telefon: +46-8-555 257 66 Fax: +46-8-555 259 99 Mobil: +46-8-708 54 56 66 e-post: thomas.ahlerup@intentia.se Om Intentia International AB (publ). Intentia International AB har sedan flera år inriktat sitt arbete på att uppfylla de behov man förutsåg skulle komma av den nya e-ekonomin. Intentia har utvecklat sin produkt Movex från ett traditionellt affärssystem till en fullständig lösning för e-collaboration som kan hantera alla krav som ställs av den nya ekonomin. Movex ger Intentias kunder nyckeln till framgång, med applikationer för Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Planning & Execution (SCPE), Partner Relationship Management (PRM), Business Performance Management (BPM) och e-business. Intentia är väl positionerat för att uppfylla marknadens behov när "e" (electronic) utvecklas till "c" (collaboration) och tillfredsställer sina kunders behov med en global organisation på över 3 800 anställda som arbetar med mer än 3 500 kunder i över 40 länder. Intentia är noterat på Stockholms fondbörs O-lista under beteckningen INT B. Besök Intentia på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar