Messier Services International väljer Movex Aviation från Intentia för att stödja sin internationella tillväxt

Messier Services International väljer Movex Aviation från Intentia för att stödja sin internationella tillväxt Stockholm, Sverige och Paris, Frankrike - Intentia International AB (publ) (XSSE: INT B) tillkännagav idag att Messier Services International har valt Movex Aviation från Intentia, för att bygga upp ett omfattande ERP- system (enterprise resource planning) för sin underhålls- och serviceverk- samhet (MRO). Messier Services International, som ingår i Snecma-gruppen i Frankrike, tecknade avtalet med Intentia efter en omfattande upphandlingp- rocess som startade i mitten av föregående år. Kontraktet, som värderas till mer än 3 miljoner Euro, omfattar implemente- ring av Movex Aviation som är speciellt anpassad till verksamheten inom reparation och underhåll av flygplansutrustning. Intentia Consulting Frankrike kommer, i samarbete med Messier Services, att utveckla och defi- niera alla processer (kommersiella, produktions samt finansiella) under 2001. Hela lösningen kommer att tas i drift under 2002. Movex Aviation in- stalleras initialt hos Messier Services Frankrike och kommer successivt att implementeras i övriga delar av koncernen, inklusive Messier Services America (Washington, D.C.), Messier Services UK (Gloucester) och Messier Services Asia (Singapore). Messier Services International valde Movex Aviation för att kunna utnyttja fördelarna i en standardprodukt som klarar av att tillgodose de specifika krav som företag verksamma inom flygunderhåll ställer. Movex Aviation kan i realtid hantera alla processer inom alla delar av MRO, samtidigt som In- tentias konsulter som är verksamma i projektet via sin branschexpertis sä- kerställer att kunden får en implementation som motsvarar förväntningarna. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Monique Ranvier Messier Services International Informationschef Telefon: +33 146 298 220 Franck Cohen VD Intentia Consulting France Telefon: +33 134 208 022 e-mail: franck.cohen@intentia.fr Thomas Ahlerup Informations -och Investor Relationschef Intentia International AB (publ). Tel: +46-8-5552 5766 Fax: +46-8-5552 5999 Mobil: +46-708-545 666 e-mail: thomas.ahlerup@intentia.se Om Messier Services Messier Services grundades i juli 1998, och är ett världsomspännande nät- verk för underhåll, reparation och översyn av flygplansutrustning. Det ägs till lika delar av två leverantörer av originalutrustning, som båda ingår i Snecma-gruppen och är världsledare inom sina respektive verksamhetsområ- den: Messier-Dowty: landningsställ och Messier-Bugatti: högpresterande bromsar och hydraulsystem. Messier Services underhåller kompletta land- nings- och bromssystem, inklusive tillhörande hydraulsystem, för samtliga civila och militära flygplan. Det erbjuder reparationsmöjligheter i USA, Europa och Asien. Genom att man har verksamhet över hela världen kan Mes- sier Services finnas tillgängliga för sina kunder 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Dess omfattande tjänsteutbud inkluderar; distribution av reservdelar från leverantörer av originalutrustning (OEM), reparation och allmän översyn av samtliga typer av landningsställ, tjänster för AOG (aircraft on ground) samt teknisk support på fältet. Messier Services be- står av 1 300 anställda över hela världen som arbetar för både flygbolag och militära styrkor. Besök gärna Messier Services: www.messiersservices.com Om Intentia International AB (publ). Intentia International AB har sedan flera år inriktat sitt arbete på att uppfylla de behov man förutsåg skulle komma av den nya e-ekonomin. Inten- tia har utvecklat sin produkt Movex från ett traditionellt affärssystem till en fullständig lösning för e-collaboration som kan hantera alla krav som ställs av den nya ekonomin. Movex ger Intentias kunder nyckeln till framgång, med applikationer för Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Planning & Execution (SCPE), Partner Relationship Management (PRM), Business Performance Mana- gement (BPM) och e-business. Intentia är väl positionerat för att uppfylla marknadens behov när "e" (electronic) utvecklas till "c" (collaboration) och tillfredsställer sina kunders behov med en global organisation på över 3 800 anställda som arbe- tar med mer än 3 500 kunder i över 40 länder. Intentia är noterat på Stockholms fondbörs Atract40-lista under beteckningen INT B. Besök Intentia på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00640/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar