Saunier Duval tecknar avtal med Intentia Frankrike

Report this content

Saunier Duval tecknar avtal med Intentia Frankrike Stockholm, Sverige och Paris, Frankrike -Intentia International AB (publ). (XSSE; INT B) och The Saunier Duval Group, en ledande fransk leverantör av produkter och utrusting för uppvärmning och VVS, har undertecknat avtal för att implementera Intentias e-collaboration lösning. Projektet omfattar integration av äffärsprocesser inom försäljning och distribution, inköpsadministration, ekonomiredovisning och produkt underhåll för Sauniers verksamheter i Frankrike. Saunier har också valt Movex för sina övriga internationella bolag, vilket omfattar Saunier Duval Group i sin helhet och andra företag inom Hepworth Heating Group. Implementationen av Movex har redan påbörjats och projektet planeras löpa över en period på tre år. Saunier beslutade sig för att välja Movex efter en utvärdering där andra stora leverantörer (JDE, SAP and MFG Pro) ingick. Saunier vill hitta en enhetlig lösning som kan stödja den rationaliseringsstrategi som utarbetats av Saunier för sina produktionsenheter i Europa. I den första fasen implementeras Movex i Frankrike, England och Holland. Movex kommer även att implementeras i gruppens övriga dotterbolag, totalt 500 användare. "Vårt slutgiltiga beslut baserades på Intentias globala närvaro och att Intentia erbjuder en helhetslösning inklusive implementation. Det faktum att Movex är ett modulbaserat system som möter våra krav och som passar väl in i vår e-business strategi innebär att vi kan få en hävstångseffekt på de möjligheter som Internetbaserade affärsmodeller erbjuder," säger Georges Stamatiou, finansdirektör, Saunier Duval Group. "Vi är stolta och glada över att ett ledande företag som Saunier har valt oss. Detta bekräftar vår starka position på marknaden och är ytterligare bevis på att våra investeringar i en global expansion och en världsledande produkt lönar sig," säger Franck Cohen, VD, Intentia Consulting France. För ytterligare information vänligen kontakta Georges Stamatiou Finansdirektör Saunier Duval Group Telefon: +33 1 49 74 11 11 Franck Cohen Verkställande direktör Intentia Consulting France Telefon: +33 1 34 20 80 02 e-post: franck.cohe n@intentia.fr Thomas Ahlerup Director Corporate Communications Intentia International AB (publ). Telef +46-8-5552 5766 on: Fax: +46-8-5552 5999 Mobil +46-708-545 666 : e- thomas.ahlerup@intentia.se post: Om Saunier Duval Group Saunier Duval Group erbjuder ett fullständigt spektrum av produkter för hemtrevnad, så som pannor, varmvattensberedare, värmeelement och luftkonditionering, de tillhandahåller även med motsvarande reservdelar. Alla produkter är producerade och installerade av ett professionellt nätverk. Saunier Duval har en omsättning på EUR 350 million, 1560 anställda över hela Europa och samarbetar med ett globalt nätverk av distributörer och partners. Om Intentia International AB (publ). Intentia International AB har sedan flera år inriktat sitt arbete på att uppfylla de behov man förutsåg skulle komma av den nya e-ekonomin. Intentia har utvecklat sin produkt Movex från ett traditionellt affärssystem till en fullständig lösning för e-collaboration som kan hantera alla krav som ställs av den nya ekonomin. Movex ger Intentias kunder nyckeln till framgång, med applikationer för Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Planning & Execution (SCPE), Partner Relationship Management (PRM), Business Performance Management (BPM) och e-business. Intentia är väl positionerat för att uppfylla marknadens behov när "e" (electronic) utvecklas till "c" (collaboration) och tillfredsställer sina kunders behov med en global organisation på över 3 800 anställda som arbetar med mer än 3 500 kunder i över 40 länder. Intentia är noterat på Stockholms fondbörs Attract40 under beteckningen INT B. Besök Intentia på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar