Internationella Engelska Skolan öppnar två nya skolor - i Göteborg respektive Upplands Väsby

Internationella Engelska Skolan, IES, har tecknat hyresavtal med fastighetsbolaget Platzer Fastigheter AB om nybyggnation av en ny skola i Södra Änggården i Göteborg. Vidare har hyresavtal även tecknats med fastighetsbolaget Altira Väsby AB avseende en fastighet i Upplands Väsby norr om Stockholm vilken ska byggas om till skola.

Skolan i Göteborg ligger strax väster om centrum, i Södra Änggården vilken är en helt ny stadsdel som har lika nära till natur som stad. Området är en del i ett projekt som drivs av Göteborgs stad i nära samarbete med kommunala, privata och kooperativa byggaktörer som bland annat innefattar ett stort antal nya bostäder. Skolan planeras vara klar till läsåret 2022/23 och är en treparallellig grundskola med årskurserna F-9 och fritids som när den är fullt utbyggd kommer att ha cirka 900 elever.

I Upplands Väsby ligger byggnaden som ska byggas om till skola i ett lugnt område med många grönområden. Skolan planeras vara klar till läsåret 2020/21 och blir en tvåparallellig grundskola för årskurserna F-9 och fritids. När den är fullt utbyggd kommer den att ha cirka 600 elever.

Cecilia Marlow, tf VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”I takt med att allt fler barn kommer in i skolåldern behöver det byggas närmare 1 000 nya skolor i Sverige de kommande åren. Det är en stor utmaning för många kommuner, finansiellt såväl som praktiskt. Vi är därför glada att kunna annonsera två nya skolor som komplement till kommunernas egna skolor. Vi ser fram emot att välkomna alla elever till fräscha nya lokaler där de i en lugn och säker studiemiljö kommer att motiveras till att göra sitt bästa.”

P-G Persson, VD för Platzer kommenterar: ”Nu har vi lagt nästa pusselbit i utvecklingen av Södra Änggården. Vi har tidigare sålt bostadsbyggrätter i området och tillsammans med dessa aktörer utvecklar vi nu området till en levande stadsdel. Vi ser fram emot att kunna erbjuda en attraktiv skola på ett av de bästa lägena i området – alldeles intill foten av Änggårdsbergen.”

Oscar Christensson VD på Altira kommenterar: ”Vi har fört diskussioner med Engelska Skolan och Upplands Väsby kommun sedan slutet av 2018 om en möjlig skoletablering på vår fastighet på Smedbyvägen och det känns väldigt roligt att det nu blir av. Vi tror att detta kommer stärka området men även ge positiva effekter på kommunen som helhet."

Båda avtalen är villkorade tillstånd från Skolinspektionen och andra relevanta myndighetsbeslut. Avtalet med Platzer är även villkorat styrelsebeslut i Platzer.

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: 0768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Denna information är sådan information som Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019 kl 16.00 CEST.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 25 600 elever i 36 skolor samt ca 3 200 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns ”middle school”. Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt 26:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

  • Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa och elever lära
  • Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är nyckeln till världen
  • Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål

Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med kvalificerad utländsk lärarexamen – från främst Kanada, USA, Storbritannien och Sydafrika – undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever. Omsättningen har de senaste tio åren ökat organiskt med i snitt 19% per år. Under det senaste räkenskapsåret 2017/2018, som avslutades den 30 juni 2018, uppgick omsättningen till 2 347,9 Mkr, vilket är en ökning med cirka 15% från föregående år. I kön för att få en plats under nuvarande och kommande år fanns per den 31 mars 2018 cirka 199 700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet ”ENG”.

Största ägare av IES är (indirekt), amerikanska TA Associates, nära knutet till ledande universitet och stiftelser i USA, samt grundaren Barbara Bergström. Bland de tio största ägarna fanns i slutet av maj 2019 också Paradigm Capital, Swedbank Robur fonder, Tredje AP-fonden och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar