Nästan 90 000 Euro till praktik- och utbytesprojekt i Skåne län

NÄSTAN 90 000 EURO TILL PRAKTIK- OCH UTBYTESPROJEKT I SKÅNE LÄN 13 projekt i Skåne län har beviljats sammanlagt 86 810 euro av den statliga myndigheten Internationella programkontoret. - Vi hoppas och tror att projekten på sikt ska utveckla kvaliteten i utbildningen och stärka arbetslivet, säger Boo Sjögren, generaldirektör för myndigheten. Projekten finansieras med EU-medel men det är Internationella programkontoret som fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas. - Projekt som beviljats medel bedömer vi har en mycket god kvalité, säger Boo Sjögren. Projekten genomförs inom ramen för EU-programmet Leonardo da Vinci. Programkontoret fattade beslut om att bevilja medel till sammanlagt 100 projekt i Sverige. Totalt uppgår de beviljade anslagen till 1 446 246 euro. Beviljade projekt framgår i bifogad bilaga. För mera information, kontakta: Sandra Dias dos Santos Skogar. Carina Hammar. Tfn 08-453 72 61. Tfn 08-453 72 71. Isabella Rydén. Heléne Säll. Tfn 08-453 72 18. Tfn 08-453 72 75. De kan även berätta vilka som är kontaktpersoner vid de organisationer som beviljats medel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030521BIT00920/wkr0001.doc Bilaga

Om oss

Internationella programkontoret för utbildningsområdet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Syftet med vår verksamhet är att stärka kvaliteten inom svensk utbildning genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt samarbete. Genom våra program och aktiviteter kan skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

Dokument & länkar