Våra mobilvanor under lupp i ny undersökning

Tre timmar, så länge använde deltagarna i en ny undersökning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, i genomsnitt sin mobiltelefon varje dag. 


Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har genomfört en undersökning i mindre skala som visar drygt 300 personers faktiska användning av sina Androidmobiler. Med hjälp av en app har undersökningsdeltagarnas beteenden loggats.

Detta är första gången IIS, som också genomför den årliga undersökningen Svenskarna och internet, kunnat mäta mobilanvändares faktiska användning.

– Undersökningen visar svart på vitt vilken viktig roll mobiltelefonen har i våra liv. Deltagarna i undersökningen använde mobilen i genomsnitt tre timmar om dagen, alltså ungefär 20 procent av den vakna tiden, säger Pamela Davidsson, statistikchef på IIS.

I genomsnitt har deltagarna använt 67 olika appar under de knappt två månader undersökningen pågick. Totalt använde de drygt 300 deltagarna över 3 500 olika appar under undersökningsperioden.

Bank-ID och Facebook i topp bland populäraste appar
Apparna som finns förinstallerade i telefonen är också de appar som flest deltagare använder, till exempel ”Inställningar” (87%), ”Kontakter” (87%) och ”Kamera” (84%). Av de appar man själv behöver ladda ner är följande de populäraste, sett till hur många av deltagarna som använde dem:

App                                     Andel som använde appen

BankID                                                  80%

Facebook                                              78%

Youtube                                                 78%

Instagram                                              68%

Swish                                                    60%

Spotify                                                   57%

I undersökningen har också deltagarnas användning av telefonfunktionen registrerats. 90% av deltagarna använde telefonen för vanliga telefonsamtal under undersökningsperioden och nästan lika många, 89%, använde mobilen för att skicka sms.

Här kan du läsa hela undersökningen 

Faktaruta

  • Undersökningen genomfördes mellan 9/12 2015 och 31/1 2016 i 315 svenska Androidanvändares mobiltelefoner av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.
  • Appen registrerar när en användare använder olika appar och hur länge de gör det. Appen undersöker inte vad man faktiskt gör inne i de öppna apparna, till exempel vilka webbsidor man besöker, och inte heller vilken telefon eller telefonnummer som appen körs på.
  • Apple och Ios ger inte samma möjlighet att installera en app som läser av användningen, därför bygger undersökningen enbart på den användning som Androidanvändare har.
  • Appen Apparat är framtagen av Mobile Behaviour med hjälp av medel från IIS Internetfond.

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige.

Om oss

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på ett medvetet sätt, samt ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och digitaliseringens påverkan på samhället. Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och Internet, lärresursen Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen. Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar