Bokslutskommuniké 2002

Rörelseresultatet ökade med 43 procent för helåret 2002 · Koncernens nettoomsättning ökade med 11 procent till 750,8 MSEK (679,4) under det fjärde kvartalet och med 20 procent under helåret 2002 till 2 774,9 MSEK (2 320,6). · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med 24 procent under det fjärde kvartalet, till 143,1 MSEK (115,0) och med 22 procent under helåret 2002 till 481,4 MSEK (395,2). · Fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten under helåret 2002: 333,1 MSEK (371,1), varigenom koncernen mer än väl kunde självfinansiera årets samtliga investeringar. · Vinst per aktie för helåret uppgår till 2,61 SEK. · Styrelsen föreslår utdelning om 1 SEK per aktie. · Organisk tillväxt för helåret 2002 uppgick till 12 procent, i linje med koncernens mål om minst 10 procent över en konjunkturcykel. Ytterligare information: Jan Roxendal, vd & koncernchef Anders Antonsson, Investor Relations Tel: 08-546 10 200 Tel: 08-546 10 206, mobil: 0703-36 78 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00800/wkr0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030225BIT00800/wkr0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar