Bolagsstämman i Intrum Justitia AB

Bolagsstämman i Intrum Justitia AB Intrum Justitia AB:s första bolagsstämma sedan bolagets notering på Stockholmsbörsen den 7 juni 2002 hölls idag i Stockholm med omkring 50 personer närvarande. "Den framgångsrika börsintroduktionen kan ses som en bekräftelse på att vi arbetar på en expansiv marknad med stor potential", sa Intrum Justitias vd och koncernchef Jan Roxendal, i sitt anförande. Han redogjorde även för koncernens tjänster, marknadsläge och tillväxtstrategin som bygger på organisk tillväxt kompletterad med selektiva förvärv. Jan Roxendal upprepade koncernens mål att uppnå en organisk genomsnittlig tillväxt om minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Jan Roxendals tal finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.intrum.com Utdelning Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 1,00 krona per aktie. Den 16 maj 2003 beslutades som avstämningsdag och utdelningen beräknas distribueras från VPC den 21 maj 2003. Ersättning till styrelsen Stämman fastställde nomineringskommitténs förslag om arvode till styrelsen om 1 500 000 kronor, att fördelas mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens bestämmande samt ytterligare 225 000 kronor att användas för utfört kommittéarbete utöver ordinarie styrelsearbete. Styrelsen Stämman omvalde styrelsen enligt nomineringskommitténs förslag. Det innebär att Intrum Justitia AB:s styrelse består av Björn Fröling, Reinhold Geijer, Bo Göransson, Bo Ingemarson, Maria Lilja, Dennis Punches och Christian Salamon samt styrelsesuppleanterna Rolf Granström och Stefan Linder, samtliga för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Direkt efter stämman höll styrelsen ett konstituerande möte där Bo Ingemarson valdes till ordförande och Reinhold Geijer till vice ordförande. Nomineringskommitté Stämman beslöt att bolagets nomineringskommitté årligen ska bildas genom att styrelsens ordförande inför kommande ordinarie bolagsstämma sammankallar en representant vardera från de fem största aktieägarna, enligt registrering hos VPC per den sista december. Personaloptionsprogram Stämman beslöt vidare att godkänna styrelsens förslag om personaloptionsprogram och därmed sammanhängande emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter samt godkände förfogande över optionsrätterna inom ramen för personaloptionsprogrammet. För ytterligare information kontakta: Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10 206 Mobil: 0703-36 78 18 E-post: a.antonsson@se.intrum.com Intrum Justitia är Europas ledande bolag för hantering av kundfordringar. Koncernen omsätter över 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 800 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia är börsnoterat sedan den 7 juni 2002, från januari år 2003 på Attract40 segmentet på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00990/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00990/wkr0002.pdf

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar