Delårsrapport Januari-Mars 2003

Intrum Justitia AB Delårsrapport, första kvartalet (januari-mars) 2003 Nettoomsättningen ökade med 9 procent · Koncernens nettoomsättning ökade med 9 procent till 717,6 MSEK (656,4) under årets första kvartal · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med 5 procent under det första kvartalet, till 104,0 MSEK (99,3) · Kassaflödet från den löpande verksamheten: 67,7 MSEK (61,6) · Stocken av inkassoärenden för kvartalet är 37 procent högre jämfört med samma period föregående år, en ökning från 7,3 till 10,0 miljoner ärenden Stockholm den 13 maj 2003 Intrum Justitia AB (publ) Jan Roxendal Verkställande direktör och koncernchef Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. Delårsrapporten och övrig finansiell information är tillgänglig via webbplatsen, www.intrum.com This Interim Report is also available in English Telefonkonferens Kvartalsrapporten kommenteras av koncernchef Jan Roxendal och vice koncernchef Bertil Persson i en telefonkonferens idag kl 14.00. För att deltaga, ring +44 20 8901 6901 eller +1 416 640 4127. En inspelad version finns tillgänglig i 48 timmar efter konferensen på tel: +44 20 8797 2499 (kod: 900169#) eller +1 416 640 1917 (kod:250585#). Ytterligare information: Jan Roxendal, verkställande direktör och koncernchef Tel: 08-546 10 200 Bertil Persson, vice verkställande direktör Tel: 08-546 10 200 Anders Antonsson, Investor Relations Tel: 08-546 10 206, mobil: +46 703 36 78 . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00310/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00310/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar