FLAGGNINGSMEDDELANDE

Försäljning av aktier i Intrum Justitia AB (publ)

På uppdrag av Parkerhouse Investments BV, reg.nr. 34118819 (NL), med adress Amsteldijk 166, 1079 LH Amsterdam, meddelas härmed att Cevian Capital L.P. igår den 30 november 2004 utövade sin köpoption att förvärva ytterligare 2 650 669 st aktier i Intrum Justitia AB (publ) av Parkerhouse Investments BV. Parkerhouse Investments BV äger därefter 15 850 000 st aktier i Intrum Justitia AB (publ), vilket representerar 18,65 % av bolagets aktiekapital och röstetal. Stockholm den 1 december 2004 ADVOKATFIRMAN LINDAHL KB Johan Hessius

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar