Priset per aktie i Intrum Justitia satt till 47 kronor

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Priset per aktie i Intrum Justitia satt till 47 kronor Priset per aktie i Intrum Justitia AB (publ) ("Intrum Justitia") har fastställts till SEK 47, vilket motsvarar ett marknadsvärde på företaget om totalt SEK 4,0 miljarder. Intresset för att teckna aktier i Intrum Justitia har varit stort och erbjudandet tecknades fler än 12 gånger. Aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 7 juni 2002 och handlas under symbolen "IJ". Genom erbjudandet får Intrum Justitia en kapitalförstärkning om netto SEK 1 350 miljoner. "Börsnoteringen ger oss goda förutsättningar att stärka vår ledande roll på marknaden för hantering av kundfordringar," säger Peter Sjunnesson, vd och koncernchef för Intrum Justitia. "Vi avser att aktivt delta i branschens konsolidering och börsnoteringen sporrar oss till snabbare tillväxt." Erbjudandet omfattar 31 394 405 aktier, bestående av en nyemission om 30 638 298 aktier samt en försäljning av 756 107 aktier från delar av Intrum Justitias företagsledning. Erbjudandets totala värde uppgår därmed till cirka SEK 1,5 miljarder. Utöver erbjudandet har emissionsbankerna en övertilldelningsoption avseende cirka 4,7 miljoner aktier från Industri Kapital 1997-fonden och Synergy Ltd. Antalet aktieägare i Intrum Justitia efter erbjudandet uppgår till cirka 3 000. De nya aktieägarna kommer att äga 37 procent och Industri Kapital 1997-fonden respektive Synergy Ltd kommer var och en att äga 28 procent av bolaget före ett eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen. Carnegie och Enskilda Securities är lead managers och joint bookrunners i erbjudandet med Cazenove som co-lead manager. Intrum Justitia i korthet Intrum Justitia är ett av Europas ledande bolag inom kundfordringshantering i Europa. Bolagets tjänsteutbud spänner från första faktura till slutlig betalning. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet, genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Företaget har en bred och diversifierad bas med fler än 82 000 kunder och 2 600 anställda i 21 länder. Omsättningen uppgick 2001 till SEK 2 321 miljoner och rörelseresultatet (justerad EBITA) var SEK 395 miljoner, vilket gav en justerad EBITA-marginal på cirka 17 procent. Företagets lönsamhet bygger på regionala samordningsvinster och tillämpning av de bästa metoderna, organisk tillväxt kompletterad med strategiska förvärv samt fortsatt varumärkesbyggande. Allt fler företag upptäcker att de kan förbättra sina kassaflöden genom att anlita ett specialistföretag för hantering av kundfordringar. Intrum Justitia hade under 1997-2001 en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på cirka 19 procent inklusive förvärv. Den genomsnittliga årliga organiska omsättningstillväxten under samma period var cirka 13 procent. Målet är att under en konjunkturcykel nå en organisk omsättningstillväxt på minst 10 procent per år. Kundfordringshanteringsbranschen i Europa är fragmenterad med 25 000 företag, vilket skapar goda förvärvsmöjligheter. Tack vare sin storlek kan Intrum Justitia utnyttja skalfördelar och skapa synergieffekter i förvärvade bolag. Mer om Intrum Justitia finns på bolagets webbplats, www.intrum.com För ytterligare information: Peter Sjunnesson Anders Antonsson, Investor Relations VD och koncernchef Tel: 08-546 10 206 Tel: 08-546 10 200 Mobil: 0703-36 78 18 E-post: a.antonsson@se.intrum.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar