Redovisningsfel upptäckta i Intrum Justitias engelska verksamhet

Intrum Justitia rapporterar preliminärt halvårsresultat Redovisningsfel upptäckta i Intrum Justitias engelska verksamhet Som tidigare meddelats publiceras Intrum Justitia AB:s delårsrapport för perioden januari - juni den 19 augusti. I samband med arbetet med halvårsbokslutet har Intrum Justitia funnit brister i det engelska dotterbolagets redovisning. Med anledning av detta har Intrum Justitia inlett en grundlig granskning för att besluta vilka justeringar som måste göras i redovisningen samt fastställa orsakerna till dessa felaktigheter. För närvarande gör bolaget bedömningen att dessa justeringar uppgår till 80 MSEK före skatt, vilket kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. En ny ledningsgrupp i England, bestående av John Easden som landchef och Brian Hanks som ekonomichef har tillsatts. Den tidigare landchefen, Jim Burton, samt den tidigare ekonomichefen har båda lämnat sina befattningar. Intrum Justitia-koncernens preliminära nettoomsättning uppgår till cirka 1,410 MSEK (1,332) för det första halvåret 2003, vilket motsvarar en ökning om 5,9%, varav 2,9% var organisk tillväxt. Det preliminära rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgår till 202 MSEK (214), vilket exkluderar den jämförelsestörande posten som är hänförlig till felaktigheterna i redovisningen. "Jag känner mig säker på att den nya företagsledningen i England kommer att lösa alla utestående frågor som uppkommit i samband med granskningen", säger Jan Roxendal, Intrum Justitias koncernchef. "Vi har en i grunden stabil verksamhet i England - Intrum Justitia är marknadsledande och vår position har förstärkts genom ett inflöde av nya kunder." Intrum Justitia bjuder in till en telefonkonferens idag kl 15.00 CET, Vänligen ring in på tel: +44 20 8288 5000 (kod: 908290#) För ytterligare information, kontakta Jan Roxendal, vd och koncernchef Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10200 Tel: 08-546 10206, mobil: 070-336 7818 E-post: a.antonsson@se.intrum.com Intrum Justitia är Europas ledande bolag för hantering av kundfordringar. Koncernen omsätter över 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 800 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia är börsnoterat sedan den 7 juni 2002, från januari år 2003 på Attract40 segmentet på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar