Visegrad NV utnyttjar sin option att förvärva 40% av Intrum Justitia Central Europe

Visegrad NV Visegrad utnyttjar sin option att förvärva 40% av Intrum Justitia Central Europe Intrum Justitia har etablerat sig som ett av Europas ledande företag för hantering av kundfordringar genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På vissa marknader, särskilt i Central- och Östeuropa, har koncernen slutit samriskavtal med lokala aktörer och införlivat dess ägare i Intrum Justitias ledningsstruktur. Ett sådant avtal daterat i september 1999 och som beskrivs i prospektet inför Intrum Justitias notering på Stockholmsbörsen, stipulerar att Visegrad NV ("Visegrad"), ett bolag som ägs av Intrum Justitias regionchef för dotterbolagen i Polen, Tjeckien och Ungern och ytterligare en anställd i koncernen, har en option att förvärva 40 procent av Intrum Justitia Central Europe BV ("IJCE"), holdingbolaget för dotterbolagen i dessa länder. Visegrad har utnyttjat sin option att, i enlighet med villkoren i detta avtal, förvärva 40 procent av IJCE för ett fast pris om USD 40 000. Intrum Justitia har med anledning av denna option reserverat 3,8 MSEK i bokslutet för 2002 för att täcka den andel av eget kapital i IJCE som kommer att överföras till Visegrad som en följd av att optionen utnyttjats. Följaktligen kommer transaktionen inte att materiellt påverka koncernräkenskaperna. Visegrads ägarandel kommer att redovisas som ett minoritetsintresse i Intrum Justitias koncernredovisning från april 2003. Visegrad har också rätt att kräva att 60 procent av IJCE nettovinst delas ut till bolagets aktieägare och med sitt aktieinnehav på 40 procent ger detta Visegrad rätten till 24 procent av nettovinsten som utdelning varje år. För räkenskapsåret 2002 skulle kontantutbetalningen som en följd av denna transaktion ha uppgått till omkring 2 MSEK. Intrum Justitia har vidare rätten men inte skyldigheten (så kallad call option) att återköpa 20 procent av IJCE från Visegrad från den 1 januari 2004 till 2025, i enlighet med en överenskommen värderingsformel, vilken också beskrivs i det ovannämnda prospektet. Om Intrum Justitia utnyttjar sin köpoption, har Visegrad i sin tur en option (så kallad put option) att sälja sina återstående 20 procent i IJCE till Intrum Justitia. För ytterligare information kontakta: Jan Roxendal, verkställande direktör Tel: 08-546 10 200 Anders Antonsson, informationschef Tel: 08-546 10 206, mobil: 0703 36 78 18 E-post: a.antonsson@se.intrum.com Intrum Justitia är Europas ledande bolag för hantering av kundfordringar. Koncernen omsätter ca 2,8 miljarder kronor och har omkring 2 700 anställda i 21 europeiska länder. Intrum Justitia strävar efter att mätbart förbättra sina kunders kassaflöden och långsiktiga lönsamhet genom att på varje lokal marknad erbjuda hög kvalitet i relationen, såväl med kunder som med betalningsskyldiga. Koncernen erbjuder ett brett utbud av tjänster för hantering av företags- och konsumentfordringar. Intrum Justitia har en tillväxtstrategi som innebär att företaget avser att ta aktiv del i branschens konsolidering. Intrum Justitia är börsnoterat sedan den 7 juni 2002, från januari år 2003 på Attract40 segmentet på Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare information finns på bolagets webbplats: www.intrum.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/07/20030507BIT01240/wkr0002.pdf

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar