Invent Medic Sweden AB: Delårsrapport Q2

TVS är godkänd för CE-märkning.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (januari – juni 2018)

 • Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 360 (353) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 4 511 (3 811) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -4 151 (-3 458) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 (-0,41) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 18 243 KSEK (10 501) vid utgången av perioden.

Andra kvartalet (april – juni 2018)

 • Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 187 (170) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 2 044 (2 183) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 857 (-2 013) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,23) SEK.

Resultat i korthet

2018 2017 2018 2017 ÅR
KSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun 2017
Rörelsens intäkter 187 170 360 353 847
Rörelsens kostnader -2 043 -2 183 -4 510 -3 811 -8 995
Rörelseresultat -1 856 -2 013 -4 150 -3 458 -8 148
Periodens resultat -1 857 -2 013 -4 151 -3 458 -8 148

VD Karin Bryder sammanfattar

En milstolpe är nådd, rätten att CE-märka TVS och därmed marknadsföra den i Europa! Jag ser med stor tillförsikt fram emot lanseringen av TVS, vars potential jag är övertygad om. Intresset har varit stort och responsen positiv när vi presenterat TVS och vårt varumärke för kvinnohälsa Arcamea® på konferenser under våren.”

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat, är CE godkännd och patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på Spotlight. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar