Marknadsmeddelande 80/18 - Information om företrädesemission i Invent MedicSweden AB

Report this content

Den 4 april 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (IMS) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 5 april 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 15,00 sek (1:7 á 15,00 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 12 april 2018 till och med den 25 april 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 12 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 12 april 2018 till och med den 27 april 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: IMS TR
ISIN-kod: SE0011062140
Orderboks-ID: 49LK
CFI: RSSXXR
FISN: INVENTMEDI/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 12 april 2018
Sista handelsdag: 25 april 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

 
Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: IMS BTA
ISIN-kod: SE0011062157
Orderboks-ID: 49LJ
CFI: ESNUFR
FISN: INVENTMEDI/SH
Handelsperiod: 12 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 4 april 2018.

Stockholm den 27 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se