Ökat intresse från utländska investerare

Ökat intresse från utländska investerare De utländska investeringar som ISA medverkar till har under de första sex månaderna i år ökat med 60 procent samtidigt som de globala flödena av investeringar är fortsatt låga. ISA överlämnar idag sin halvårsrapport till regeringen. Enligt rapporten ökade de investeringar som ISA medverkat till under de första sex månaderna från 55 till 88 jämfört med förra året. Tyskland, Storbritannien och USA svarar för majoriteten av investeringarna. Ökningen har främst skett inom IT-, bygg-, tjänste- och logistiksektorerna. Investeringarna består av såväl större som mindre etableringar och de är till största delen, 69 procent, nyetableringar. Exempel på företag som etablerat sig under de första sex månaderna är det franska bioteknikföretaget bioMérieux som förlägger sitt nordiska huvudkontor och ett logistikcenter i Göteborg, danska Ilva A/S som öppnar möbelvaruhus med 100 anställda i Malmö, grekiska kaffeproducenten Svea Intercafé som startat kafferosteri i Ruda i Kalmar län, och amerikanska Ticketmaster som förvärvat biljettförsäljningsbolaget Biljett Direkt/Ticnet. "Under första halvåret har trycket i verksamheten ökat. Det är inte bara antalet etableringar som ökat utan även antalet kvalificerade förfrågningar", säger ISAs generaldirektör Kai Hammerich. "En starkare internationell konjunktur och ökad optimism i näringslivet väntas leda till ökade flöden av investeringar under andra halvåret, såväl till Sverige som internationellt". Fortsatt låga globala flöden Preliminära siffror tyder på att de globala flödena av direktinvesteringar föll ytterligare under 2003 som en följd av den utdragna konjunktursvackan och företagens försiktiga inställning till internationell expansion. Även inledningen av 2004 har varit trög, såväl i Sverige som internationellt. En uppgång kan förväntas mot slutet av året. Investeringar har givit nya jobb trots lågkonjunktur ISA följer årligen upp utvecklingen för de investeringar som ISA medverkat till tidigare år. Av årets uppföljning kan man se att majoriteten av de 447 utländska företag som med ISAs medverkan etablerade sig under åren 2000-2002 har expanderat. Antalet arbetstillfällen i dessa företag har ökat netto från 11 946 till 15 802, dvs med 3 856 eller med 32 procent. För ytterligare information var vänlig kontakta: Annika Rembe, Kommunikationsansvarig 070-642 78 16, annika.rembe@isa.se Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. ISA med huvudkontor i Stockholm har utlandskontor i Storbritannien (London), USA (New York), Kina (Kanton, Shanghai, Peking) och Japan (Tokyo) samt representationskontor i Danmark, Finland, Italien, Nederländerna, Tyskland, USA (Los Angeles), Sydkorea och Taiwan. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT20230/wkr0001.pdf PM: ISAs halvårsresultat 2004

Om oss

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har huvudkontor i Stockholm och utlandskontor i Japan, Nordamerika, Indien och Kina. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt med skilda svenska aktörer samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.

Dokument & länkar