Pressinbjudan: Klimatet för utländska investeringar i Sverige

Invest in Sweden Agency (ISA) inbjuder till pressträff den 13 december för att presentera den årliga rapporten Klimatet för utländska investeringar i Sverige.

Rapporten, som överlämnas till näringsminister Thomas Östros på måndagsförmiddagen, beskriver utvecklingen av de utländska direktinvesteringarna till Sverige under det gångna året. I rapporten ingår också en jämförande studie av nio konkurrentländer med fokus på ett antal områden av betydelse för investeringsklimatet, t ex utbildning, kompetensinvandring och FoU. Vidare redogör rapporten för bedömningar av Sverige som investeringsland och redovisar förslag avsedda att stärka Sveriges förutsättningar att attrahera utländska investerare. Vid pressträffen närvarar ISAs generaldirektör Kai Hammerich och Magnus Runnbeck, utredningsansvarig och författare till rapporten. Tid: Måndag 13 december kl 13.30 Plats: ISA, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, uppgång B, 6tr Välkommen! Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Malin Ruthström på informationsavdelningen, 08-402 7817

Om oss

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA har huvudkontor i Stockholm och utlandskontor i Japan, Nordamerika, Indien och Kina. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt med skilda svenska aktörer samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.

Dokument & länkar