Latour förvärvar aktier i Alimak Group

Investment AB Latour har idag förvärvat 14 461 809 aktier i Alimak Group för 134 kronor per aktie, vilket motsvarar totalt 1 938 Mkr. Säljare är Apolus Holding AB vars huvudägare är Triton Fund II. De förvärvade aktierna motsvarar totalt 26,7 procent av röster och kapital i Alimak Group. Alimak Group har en världsledande position inom vertikala transportlösningar inom bygg- och industrisektorn, och har kunder som stöds av viktiga megatrender som exempelvis urbanisering och miljövänlig energiproduktion.

Förtydligande inför flaggning till Finansinspektionen
I syfte att förekomma eventuella missförstånd till följd av den kommande flaggningen, vill Latour förtydliga att flaggningen kommer att göras av Investment AB Latours huvudägare familjen Douglas. Familjen Douglas äger sedan tidigare 112 526 aktier i Alimak Group. Gällande regelverk föreskriver att flaggning då skall göras av familjen Douglas och inte av Latour, trots att det är Investment AB Latour som kommer att ta huvudägarpositionen i Alimak Group.

Det totala innehavet som familjen Douglas kommer att flagga för är följande; Familjen Douglas 112 526 aktier, Investment AB Latour 14 461 809 aktier och Latours helägda dotterbolag Karpalunds Ångbryggeriaktiebolag 40 000 aktier.

Göteborg den 14 september 2017

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör                                                  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD Investment AB Latour, 0705 – 77 16 40

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 46 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 miljarder kronor.

Om oss

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Prenumerera

Dokument & länkar