Aktieägarna i Investmentaktiebolaget Öresund (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma

Inbjudan i sin helhet kan laddas ned från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar