Flaggning 00.06.19/Custos

TMT One AB (f.d. Rivus), ett dotterbolag till Investment AB Öresund (publ), har avyttrat 1.600.000 aktier i AB Custos, och har därefter 930.000 aktier i Custos.
 
Öresunds innehav i Custos, inklusive dotterbolags innehav, uppgår efter avyttringen till 6.888.900 aktier, motsvarande 31,3% av rösterna och 24,8% av kapitalet beräknat på 27.758.803 utestående aktier i Custos.
 
 
 
Stockholm den 19 juni 2000
 
 
 
Mats Qviberg
verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera