Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) har den 24 januari 2018 förvärvat 130.000 aktier i Ambea AB (publ) (”Ambea”). Öresund äger därefter 3.385.539 aktier motsvarande 5,0 procent av kapitalet och rösterna i Ambea.

Stockholm den 25 januari 2018

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs också via Finansinspektionen.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2018 klockan 10.30 CET.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar