Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har avyttrat 1.050.000 aktier i Sapa AB (publ) och har därefter 1.494.300 aktier i bolaget, motsvarande 4,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
 
Stockholm den 12 september 2002
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
 
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar