Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har i dag förvärvat 500.000 aktier i J&W och har därefter 1.975.950 aktier i bolaget, motsvarande 38,2 % av kapitalet och rösterna.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera