Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har i enlighet med mandat från bolagsstämman den 31 mars 2000 syntetiskt återköpt 123.100 aktier i Öresund. Detta motsvarar 1,2 % av kapital och röster i bolaget.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera