Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har i dag avyttrat 116.000 aktier i Avanza AB (publ).
Öresund har därefter 5.646.347 aktier och utställda köpoptioner motsvarande 250.000 aktier. Detta motsvarar 19,7 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning.
 
Stockholm den 28 oktober 2003
 
Stefan Dahlbo
Vice verkställande direktör
 
Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar