Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har i dag förvärvat 1 023 751 aktier i AB Custos (publ) och har därefter 2 184 163 aktier. Detta motsvarar 29,5  procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
 
Stockholm den 2 maj 2003
 
Stefan Dahlbo
Vice verkställande direktör
 
 
 
 
Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 04 alt 070-353 18 88

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera