Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har avyttrat 102.700 aktier i Perbio Science AB (publ) och har därefter 1.799.236 aktier, motsvarande 4,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning.
 
 
Stockholm den 13 mars 2003
 
Stefan Dahlbo
Vice verkställande direktör
 

Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00
 
 
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm.
Besöksadress: Norrlandsgatan 15 D
Tel. +46-8-402 33 00, Fax. +46-8-402 33 03.
Org.nr. 556063-9147
info@oresund.se     www.oresund.se
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar