Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har förvärvat ytterligare aktier i Avanza AB (publ) och har därefter 6.026.647 aktier samt utställda köpoptioner motsvarande 250.000 aktier. Detta motsvarar 20,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning.
 
Stockholm den 7 mars 2003
 
Stefan Dahlbo
Vice verkställande direktör
 
 
Frågor besvaras av Stefan Dahlbo,
telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar