Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Report this content

Investment AB Öresund (publ) har förvärvat 42.000 aktier i Hagströmer & Qviberg AB (publ). Öresund har därefter 1.767.449 aktier samt utfärdade köpoptioner motsvarande 32.000 underliggande aktier och utfärdade säljoptioner motsvarande 334.458 underliggande aktier. Detta motsvarar 30,3 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning.
 
Stockholm den 8 oktober 2002
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Prenumerera