Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har förvärvat 42.000 aktier i Hagströmer & Qviberg AB (publ). Öresund har därefter 1.767.449 aktier samt utfärdade köpoptioner motsvarande 32.000 underliggande aktier och utfärdade säljoptioner motsvarande 334.458 underliggande aktier. Detta motsvarar 30,3 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning.
 
Stockholm den 8 oktober 2002
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera