Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Report this content

Investment AB Öresund (publ) har förvärvat 65.000 aktier och 45.000 teckningsrätter i Johnson Pump AB (publ). Öresund har därefter 596.988 aktier och 576.988 teckningsrätter, motsvarande 10,0 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning och pågående nyemission.
 
Stockholm den 1 oktober 2002
 
 
Mats Qviberg
 
 
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, verkställande direktör, eller Stefan Dahlbo, vice verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00

Prenumerera