Investment AB Öresund: Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har förvärvat 65.000 aktier och 45.000 teckningsrätter i Johnson Pump AB (publ). Öresund har därefter 596.988 aktier och 576.988 teckningsrätter, motsvarande 10,0 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning och pågående nyemission.
 
Stockholm den 1 oktober 2002
 
 
Mats Qviberg
 
 
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, verkställande direktör, eller Stefan Dahlbo, vice verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera