Investment AB Öresund: PressmeddelandeTMT One kommer att erbjuda samtliga aktieägare i Johnson Pump:
- 24 kronor kontant per aktie i Johnson Pump alternativt
- 2 aktier i TMT One för 5 aktier i Johnson Pump


Stockholm den 14 december 2001

Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera