Investment AB Öresund (publ): Flaggningsmeddelande

Stockholm den 22 december 2003
 
Stefan Dahlbo
Vice verkställande direktör
 
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar