Investment AB Öresund (publ): Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har i dag, via Custos inlösenerbjudande, erhållit 2.000.436 aktier i Bilia AB (publ). Öresund har därefter 3.534.136 aktier, vilket motsvarar 13,8 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
 
Stockholm den 10 december 2003
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar