Investment AB Öresund (publ): Flaggningsmeddelande

Report this content

Investment AB Öresund (publ) har i dag förvärvat 546.673 aktier i Custos AB (publ) och har därefter 1.117.362 aktier. Detta motsvarar 15,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.
 
Stockholm den 31 januari 2003
 
Stefan Dahlbo
Vice verkställande direktör
 
 
 
 
Frågor besvaras av Stefan Dahlbo, telefon 08 - 402 33 00

Prenumerera