Investment AB Öresund (publ): Flaggningsmeddelande

Öresund har syntetiskt återköpt 1,4 procent av kapitalet i Öresund
 
Investment AB Öresund (publ) har, i enlighet med mandat från bolagsstämman den 26 mars 2002, syntetiskt återköpt totalt 131.700 aktier i Öresund. Detta motsvarar 1,4 procent av kapital och röster i bolaget.
 
Stockholm den 11 oktober 2002
 
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
Flaggningsmeddelandet kan även laddas ner från nedanstående länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar