Investment AB Öresund (publ): Flaggningsmeddelande

Report this content

Öresund har syntetiskt återköpt 1,4 procent av kapitalet i Öresund
 
Investment AB Öresund (publ) har, i enlighet med mandat från bolagsstämman den 26 mars 2002, syntetiskt återköpt totalt 131.700 aktier i Öresund. Detta motsvarar 1,4 procent av kapital och röster i bolaget.
 
Stockholm den 11 oktober 2002
 
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
Flaggningsmeddelandet kan även laddas ner från nedanstående länk.

Prenumerera

Dokument & länkar