Investment AB Öresund (publ): Flaggningsmeddelande

Investment AB Öresund (publ) har sålt aktier i AB Custos och har därefter 8.488.900 aktier i bolaget, motsvarande 26,7 % av kapitalet och 34,4 % av rösterna.
 
Stockholm den 31 maj 2000
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera