Investment AB Öresund (publ): Öresund utser Hagströmer & Qviberg till market maker

Investment AB Öresund (publ) har ingått avtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB om att Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB skall agera market maker i bolagets aktie inom ramen för Stockholmsbörsens system för likviditetsgaranti från och med den 28 juli 2003. Syftet med market making är att öka likviditeten i aktien.
 
Avtalet innebär i korthet att market makern ställer köp- och säljkurs på börsen i Öresunds aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

Stockholm den 25 juli 2003

Stefan Dahlbo
Vice Verkställande direktör
 
Frågor besvaras av Stefan Dahlbo,
telefon 070 - 353 18 88
 
 
Investment AB Öresund (publ)
Postadress: Box 7621,
103 94 Stockholm.
Besöksadress: Norrlandsgatan 15 D
Tel. +46-8-402 33 00,
Fax. +46-8-402 33 03.
Org.nr. 556063-9147
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar