Nomineringskommitté för Investment AB Öresund inför bolagsstämma 2004

I enlighet med beslut vid Investment AB Öresunds bolagsstämma den 31 mars 2003 meddelas härmed de fyra största aktieägarnas representanter, som under styrelseordförandens ledning skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.
 
Representanter:
Sven Hagströmer
Hans Hedström, HQ Fonder
Mats Qviberg
Maths O. Sundqvist
 
Ordinarie bolagsstämma för Investment AB Öresund kommer att hållas tisdagen den 30 mars 2004.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Öresunds styrelse kan vända sig till Öresunds styrelseordförande på följande e-postadress; info@oresund.se
 
 
Stockholm den 13 oktober 2003
 
Sven Hagströmer
Styrelseordförande
 
 
Frågor besvaras av Sven Hagströmer, telefon 08 - 402 33 00
 
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar