Öresund: Flaggning H&Q, 041116

Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") har i dag avyttrat 10.000 aktier i Hagströmer & Qviberg AB (publ). Öresund har därefter 935.058 aktier motsvarande 19,9 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter full utspädning, samt utfärdade säljoptioner motsvarande 195.100 underliggande aktier.
 
 
Stockholm den 16 november 2004
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar