Öresund: Flaggningsmeddelande

Report this contentTMT One innehar 4.800.774 aktier, 5.640.974 teckningsrätter och har ställt ut köpoptioner motsvarande 709.175 aktier i HQ.SE. Efter genomförda emissioner kommer TMT Ones innehav i HQ.SE att motsvara 34,0 % av kapitalet och 36,1 % av röstetalet. Efter full utspädning och om samtliga köpoptioner utnyttjas kommer innehavet att motsvara 28,9 % av kapitalet och 30,5 % av röstetalet.


Stockholm den 27 oktober 2000


Mats Qviberg
Verkställande direktör


Prenumerera