Öresund: Substansvärde per 041031

 
 • Substansvärdet[1] ökade med 21,4 procent till 153 kronor per aktie
 • Index[2] steg med 13,2 procent
 •  
   
  SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2004
   


   
  Aktie
   
  Antal
  Marknads-
  värde, Mkr
   
  Kr/aktie
   
  Andel, %
  Wihlborgs
  8 268 600
  1 013
  31
  20,5
  Bilia
  4 488 437
  453
  14
  9,2
  Nobia
  4 338 100
  395
  12
  8,0
  SCA
  1 153 000
  308
  10
  6,2
  SkiStar
  2 280 400
  271
  8
  5,5
  Sapa
  1 291 500
  243
  7
  4,9
  Avanza
  5 133 847
  162
  5
  3,3
  Electrolux B
  1 164 500
  153
  5
  3,1
  Hagströmer & Qviberg
  971 058
  150
  5
  3,0
  Johnson Pump
  1 264 858
  125
  4
  2,5
  Övriga värdepapper
   
  982
  31
  19,9
  Övriga tillgångar och skulder, netto
   
  685
  21
  13,9
  Totalt
   
  4 940
  153
  100,0
   

  Börskursen den 31 oktober 2004 var 165,00 kronor.
   
   
  KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
   


  Bokslutskommuniké 2004
  24 januari 2005
  Bolagsstämma
  21 mars 2005
   
  Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbplats, www.oresund.se samt på www.huginonline.se
   
  Stockholm den 3 november 2004
   
  Mats Qviberg
  Verkställande direktör
   
   
  [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 32.387.247 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
  [2] Avser Findatas avkastningsindex (SIX Return Index).
   
   

  Om oss

  Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

  Prenumerera

  Dokument & länkar