Öresunds aktieägare erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja aktier

Investment AB Öresund (publ):s ("Öresund") aktieägare erbjuds möjlighet att, efter det att fusionen med Aktiebolaget Custos (publ) har registrerats, courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande jämn börspost (100 aktier). För aktieägare med 1-99 aktier innebär detta att de kan sälja samtliga sina aktier i bolaget utan kostnad för courtage. Avsikten är att erbjudandet skall genomföras under september/oktober i år. Erbjudandet genomförs i samarbete med FöreningsSparbanken AB/Swedbank Markets.
 
"I och med de överföringar av kapital som Öresund och framför allt Custos genomfört till sina ägare genom åren har många aktieägare fått ojämna aktieinnehav. Styrelsen tror att Öresundaktiens likviditet förbättras om aktieägare erbjuds möjligheten att courtagefritt köpa eller sälja de aktier som behövs för att erhålla jämna börsposter, vilket gagnar samtliga ägare i Öresund. Om aktieägare med mindre innehav väljer att avsluta sitt ägande i bolaget medför detta dessutom minskade förvaltningskostnader för bolaget." säger Öresunds VD Mats Qviberg i en kommentar.  
 
 
Stockholm den 25 augusti 2004
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
 
Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00.
 
Pressmeddelandet kan even laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar