Öresunds substansvärde


Substansvärdets fördelning per 2000-04-30

Antal Mkr Andel i % av koncernens
värdepappersinnehav
Custos A 8 900 000 1 940,2 47,7
H&Q 4 608 400 691,3 17,0
Sapa 3 195 300 524,0 12,9
J & W 1 475 950 165,3 4,1
Autoliv 350 000 87,9 2,2
Sälenstjärnan1 015 000 81,2 2,0
Protect Data 750 000 79,9 2,0
Netcom B 100 000 63,7 1,6
Övriga aktier 433,3 10,5
Övriga tillgångar minus
skulder, netto 111,4
4 178,2*Substansvärdet är beräknat på 10 540 119 aktier.

Öresunds substansvärde, med antagande att de syntetiskt återköpta aktierna skulle vara inlösta, beräknas till 399 kr/aktie, vilket ger en rabatt på 18 %. Detta substansvärde är beräknat på 10 194 132 aktier.

Öresund redovisar, utöver vid de ordinarie rapporttillfällena, substansvärdet den tredje arbetsdagen i efterföljande månad. Detta görs på Öresunds hemsida www.oresund.se och www.huginonline.se

Kommande rapportdagar:
Delårsrapport januari – juni den 7 juli 2000
Delårsrapport koncernen januari – juni augusti 2000
Delårsrapport januari – september den 9 oktober 2000

Mats Qviberg
Verkställande direktör

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera