Öresunds substansvärde: 1 januari - 31 januari 2003

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2003
 


 
Aktie
 
Antal
Marknads-
värde, Mkr
 
Kr/aktie
 
Andel, %
Wihlborgs
7 300 900
540
56
18,7
Drott
4 983 400
486
51
16,8
SCA A3
1 400 000
379
40
13,1
Perbio Science
3 017 036
320
33
11,1
Sapa
1 495 300
226
24
7,8
Custos
1 117 362
157
16
5,5
Hagströmer & Qviberg
1 826 092
140
15
4,9
SkiStar
1 097 300
134
14
4,6
HQ Fonder
1 061 741
82
9
2,8
Avanza
5 574 647
76
8
2,6
Övriga värdepapper
 
341
35
11,8
Övriga tillgångar och skulder, netto
 
9
1
0,3
Totalt
 
2 890
302
100,0
 

Börskursen den 31 januari 2003 var 292,00 kronor.
 
Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 136.350 aktier, varit inlösta skulle Öresunds substansvärde ha uppgått till 302 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.429.433 aktier.
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
 


Årsredovisning 2002
mars 2003
Bolagsstämma
31 mars 2003
Kvartalsrapport, januari - mars 2003
8 april 2003
Delårsrapport, januari - juni 2003
8 juli 2003
Kvartalsrapport, januari - september 2003
8 oktober 2003
 
Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärderapporten avseende juli månad redovisas den 14 augusti 2003. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbsida www.oresund.se samt på www.huginonline.se
 
Stockholm den 5 februari 2003
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
[2] Avser Findatas Avkastningsindex (SIX Return Index).
[3] Då omvandlingsmöjligheter från SCA A till SCA B finns har kursen för SCA B använts vid substansvärdeberäkningen
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar