Öresunds substansvärde 1 januari - 28 februari 2003

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2003
 


 
Aktie
 
Antal
Marknads-
värde, Mkr
 
Kr/aktie
 
Andel, %
Wihlborgs
7 300 900
551
58
19,3
Drott
5 140 800
491
51
17,2
SCA A3
1 400 000
368
38
12,9
Perbio Science
2 457 036
265
28
9,3
Sapa
1 495 300
216
23
7,6
SkiStar
1 097 300
151
16
5,3
Custos
1 117 362
151
16
5,3
Hagströmer & Qviberg
1 826 092
139
14
4,9
HQ Fonder
1 103 216
85
9
3,0
Avanza
5 992 647
80
8
2,8
Övriga värdepapper
 
331
34
11,5
Övriga tillgångar och skulder, netto
 
25
3
0,9
Totalt
 
2 853
298
100,0
 

Börskursen den 28 februari 2003 var 292,00 kronor.
 
Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 140.700 aktier, varit inlösta skulle Öresunds substansvärde ha uppgått till 298 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.425.083 aktier.
 
 
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
 


Årsredovisning 2002
mars 2003
Bolagsstämma
31 mars 2003
Kvartalsrapport, januari - mars 2003
8 april 2003
Delårsrapport, januari - juni 2003
8 juli 2003
Kvartalsrapport, januari - september 2003
8 oktober 2003
 
Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärderapporten avseende juli månad redovisas den 14 augusti 2003. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbsida www.oresund.se samt på www.huginonline.se
 
Stockholm den 5 mars 2003
 
Mats Qviberg
Verkställande direktör
 
 
 
Pressmeddelandet i PDF-format kan laddas ner från medföljande länk.
 

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Prenumerera

Dokument & länkar