Öresunds substansvärde 1 januari - 30 november 2003

 • Substansvärdet[1] ökade med 29 procent till 382 kronor per aktie
 • Index[2] steg med 30 procent
 •  
   
  SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2003
   


   
  Aktie
   
  Antal
  Marknads-
  värde, Mkr
   
  Kr/aktie
   
  Andel, %
  Drott
  7 374 900
  977
  102
  26,7
  Wihlborgs
  7 751 200
  698
  73
  19,1
  Sapa
  1 495 300
  242
  25
  6,6
  Custos inlösenaktier
  666 812
  228
  24
  6,3
  SkiStar
  1 148 300
  215
  22
  5,9
  SCA A
  714 900
  208
  22
  5,7
  Hagströmer & Qviberg
  1 729 370
  183
  19
  5,0
  Bilia
  1 369 750
  126
  13
  3,4
  Avanza
  5 315 847
  121
  13
  3,3
  Nobia
  1 700 000
  119
  12
  3,3
  Övriga värdepapper
   
  407
  43
  11,1
  Övriga tillgångar och skulder, netto
   
  131
  14
  3,6
  Totalt
   
  3 655
  382
  100,0
   

  Börskursen den 30 november 2003 var 365 kronor.
   
  Vid antagande om att de syntetiskt återköpta aktierna, 157.475 aktier, varit inlösta skulle Öresunds substansvärde ha uppgått till 384 kronor per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 9.408.308 aktier.
   
   
  KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
   


  Bokslutskommuniké 2003
  22 januari 2004
  Årsredovisning 2003
  mars 2004
  Bolagsstämma
  30 mars 2004
   
  Öresund redovisar, utöver vid ovanstående rapport­tillfällen, aktuellt substansvärde den tredje arbets­dagen i nästkommande månad. Substansvärdet presenteras på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.se
   
  Stockholm den 3 december 2003
   
  Mats Qviberg
  Verkställande direktör


  [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 9.565.783 aktier, vilket motsvarar det totala antalet aktier i Öresund.
  [2] Avser Findatas avkastningsindex (SIX Return Index).
   
   
  Investment AB Öresund (publ)
  Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm.
  Besöksadress: Norrlandsgatan 15
  Telefon: +46-8-402 33 00.
  Fax: +46-8-402 33 03.
  Org nr: 556063-9147
   
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

  Om oss

  Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

  Prenumerera

  Dokument & länkar