Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2018

  • Substansvärdet[1] ökade med 11,0 procent till 133 kronor per aktie 
  • Index[2] steg med 11,2 procent 

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2018

 Antal Marknadsvärde, Mkr[3] Marknads-värde, kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Fabege 10 945 000 1 340 29 22,1
Bilia 7 844 087 562 12 9,3
Svolder 4 600 000 479 11 7,9
Catena Media 4 713 047 445 10 7,3
Scandi Standard 7 797 497 425 9 7,0
Ambea 4 000 000 321 7 5,3
Bulten 2 487 535 266 6 4,4
Investor 565 000 233 5 3,9
Bahnhof 6 531 715 219 5 3,6
Övriga noterade värdepapper 1 204 26 19,9
Summa noterade värdepapper 5 493 121 90,7
Onoterade värdepapper
Acne Studios 285 6 4,7
Övriga onoterade värdepapper 75 2 1,2
Summa onoterade värdepapper 360 8 5,9
Övriga tillgångar och skulder, netto[4] 201 4 3,3
Totalt 6 054 133 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2018 var 146,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2018 9 oktober 2018, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2018 25 januari 2019, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 september 2018

Nicklas Paulson
Verkställande direktör

Informationen lämnades för publicering den 5 september 2018 klockan 08.30 CET.


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.

[2] Avser SIX Return Index.  

[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[4] Varav likvida medel uppgick till 215 Mkr.

Om oss

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.